ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η εταιρική ταυτότητα είναι το πρόσωπο της επιχείρησής σας. Αντιπροσωπεύει τις αξίες της εταιρείας, τις υπηρεσίες, τις ιδέες και την “προσωπικότητα”. Μπορεί να επιφέρει αφοσίωση από τους πελάτες σας και να κάνετε τους υπαλλήλους σας περήφανους που εργάζονται στην εταιρεία αυτή.

Ένας απλός ορισμός της εταιρικής ταυτότητας είναι το πως θέλετε η αγορά να αντιλαμβάνεται το προϊόν ή το brand σας.

Η Εταιρική Ταυτότητα περιλαμβάνει στοιχεία όπως χρώματα, design, λογότυπο, επωνυμία, σύμβολο και σλόγκαν. Επίσης, συμπεριλαμβάνει άυλα στοιχεία, όπως η σκέψη που δημιουργεί, τα συναισθήματα που προκαλεί αλλά και τις προσδοκίες…