Πληροφοριακές-Διαφημιστικές Πινακίδες

24ωρη Προβολή - 365 Ημέρες

Η Montana εξειδικεύεται στις εργασίες που αφορούν την τουριστική προβολή των Δήμων Ελλάδος και με την κάλυψη ενός μεγάλου κενού που έχει να κάνει με την ευρύτερη ενημέρωση, πληροφόρηση των επισκεπτών και Δημοτών στους Δήμους της Ελλάδος.

Για το σκοπό αυτό η Montana αναλαμβάνει την κατασκευή – εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, και τη δημιουργία πληροφοριακού χάρτη που θα οριοθετεί το Δήμο.

Οι πινακίδες αυτές κατασκευάζονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ε.Ε και οι συνηθισμένες διαστάσεις τους είναι: 203,5m ύψος x 1,30m πλάτος. Αποτελούνται δε, από ανθεκτικό υλικό αλουμίνιο κατάλληλο για όλες τις καιρικές συνθήκες.

Ανάλυση φαινόμενης επιφάνειας της κάθε πινακίδας

Στη Α όψη της πινακίδας (διαστάσεων 134.5cm πλάτος x 204cm ύψος) εμφανίζεται αναλυτικά πληροφοριακός χάρτης του δήμου, καθώς τα χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου και επίσης φωτογραφικό υλικό από αξιοθέατα της περιοχής του.

Στη Β όψη της πινακίδας υπάρχει χώρος για τη προβολή των τοπικών επιχειρήσεων.

Χώροι Τοποθέτησης Πινακίδας

Στις πλατείες στις εισόδους – εξόδους των Δήμων σε σημεία με αυξημένη προσπέλαση πεζών.

Οι εν λόγω πληροφοριακές πινακίδες μας, έχουν τοποθετηθεί σε πολλούς Δήμους της χώρας και η αποτελεσματικότητά τους έχει προκαλέσει τις καλύτερες εντυπώσεις, όχι μόνο στους δημότες αλλά και στους επισκέπτες των Δήμων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές για κατασκευή πληροφοριακής πινακίδας

Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από ένα κεντρικό άξονα στήριξης από κοιλοδοκό 80mm X 80mm πάχους 3mm χρώματος γκρι. Το περίβλημα της κατασκευής αποτελείται από στραντζαριστό 60mm X 20mm πάχους 1mm γαλβάνιζέ. Η ρακέτα εδράζεται σε φλάντζα στήριξης 250mm Χ 250mm πάχους 15mm χρώματος γκρι. Η μεταλλική κατασκευή επενδύεται με προφίλ αλουμινίου 150mm ηλεκτροστατικά βαμμένο χρώματος γκρι.

Στις όψεις της ρακέτας τοποθετείται ακρυλικό γαλακτερό πάχους 3mm. Εσωτερικά της μακέτας υπάρχουν 8 λαμπτήρες 1,20m σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές CE.