Χαρτογράφηση Δήμων

Αναλαμβάνουμε πλήρως την χαρτογράφηση οποιουδήποτε δήμου

Η Montana ασχολείται με την κάλυψη ενός μεγάλου κενού που έχει να κάνει με την ευρύτερη ενημέρωση (πληροφόρηση) των επισκεπτών και Δημοτών στους Δήμους της Ελλάδος.Για τον σκοπό αυτό η Montana αναλαμβάνει τη κατασκευή, εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και τη δημιουργία πληροφοριακού χάρτη που θα οριοθετεί το Δήμο.